Biblioteka


wtorek 13 IV

WTOREK


Dzieje Apostolskie:                                                      Dz 4
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.


Ewangelia:                                                                     J 3
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”.


Rozważanie:
To jedno z najbardziej wstrząsających oświadczeń: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”.
A więc wiedzieli. Bo gdyby Go mieli za oszusta, za pomiot szatański, to wszystko byłoby w porządku. Nawet gdy chodzi o zamachy na Jego życie czy śmierć krzyżową. Ale to oświadczenie Nikodema, jednego z najwybitniejszych faryzeuszów, jest druzgocące. A więc ważniejsze było zachować pozycję, którą się miało w narodzie, uratować pieniądze, które się otrzymywało za swoją funkcję – ważniejsze było niż uznać Jezusa jako proroka.