Biblioteka


środa 5 V

ŚRODA


Dzieje Apostolskie:                                                                  Dz 15
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba udadzą się do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Kiedy przybyli do Jerozolimy, niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: „Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego”. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.


Ewangelia:                                                                                 J 15
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity”.


Rozważanie:
Nie bój się ani jutra, ani pojutrza. Ani tego co za rok czy za dziesięć lat. Nie bój się ludzi ani świata. Choć straszą nas wszędzie – w telewizorach, w gazetach, w radiu. Straszą sąsiedzi, znajomi. A to tu, a to tam. A to to, a to tamto. Nie chodzi o to, żebyś był wariatem, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje. Ale żebyś nie żył jak zaszczuty pies.