Biblioteka


czwartek 6 V

CZWARTEK


Dzieje Apostolskie:                                                                    Dz 15
Zabrał głos Jakub i rzekł: „Ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga”.


Ewangelia:                                                                                   J 15
Jezus powiedział: „Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości”.


Rozważanie:
Zaczęliśmy swoje istnienie, które się nigdy nie skończy. I Bogu niech będą dzięki za to, że powołał nas z nicości do życia, że podarował nam drogę od zera w wieczność.