Biblioteka


piątek 7 V

PIĄTEK


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 15
Postanowiliśmy, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu.


Ewangelia:                                                                            J 15
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”.


Rozważanie:
Gdy tylko ruszymy w badania naukowe – w głąb świata czy w głąb naszego serca – to wtedy okazują się drogą w nieskończoność. Coraz napotykamy drzwi zamknięte. I gdy nam się uda je otworzyć, napotykamy kolejne drzwi zamknięte. A te otwierają się na kolejne drzwi zamknięte. I tak w nieskończoność trwają tajemnice świata, człowieka, Boga.