Biblioteka


sobota 8 V

SOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                          Dz 16
Paweł przybył do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Paweł postanowił go zabrać ze sobą. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów.


Ewangelia:                                                                         J 15
„Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego Pana”.


Rozważanie:
Istnienie nasze to jedna wielka tajemnica. Co dalej, gdzie dalej, dokąd dalej? Jakie światy się przed nami kryją?