Biblioteka


6. NIEDZIELA PO WIELKANOCY

6. NIEDZIELA PO WIELKANOCY


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 15
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.


Psalm:                                                                                    Ps 67
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.


Apokalipsa:                                                                            Ap 21
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i ukazał mi miasto święte Jeruzalem. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek.


Ewangelia:                                                                              J 14
„Nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca”.


Rozważanie:
Nie buduj swojej moralności na zasadzie: „Nie powinienem grzeszyć”. Trzeba mieć program pozytywny. Trzeba wiedzieć, po co żyć uczciwie. Nie na zasadzie ciągłego pilnowania się, żeby nie zgrzeszyć. Ale trzeba ciągle się pilnować, aby budować, tworzyć, nieść, dawać, jaśnieć. Trzeba wiedzieć, po co żyć. Bogato, wspaniałomyślnie.


Poezja:
Tyś światłem – bez cienia,
Kochaniem – bez cierpienia.
Potęgą – bez zachwiania,
Dobrem – bez skazy.
               Zmiłuj się nad nami!
                         E. Orzeszkowa, Zmiłuj się nad nami