Biblioteka


poniedziałek 10 V

PONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 16
W Filippi w szabat wyszliśmy za bramę, nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy.


Ewangelia:                                                                              J 15
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”.


Rozważanie:
Jezus powiedział do grzesznicy: „Idź i nie grzesz więcej”. Tradycja łączy tę kobietę z Marią, siostrą Łazarza i Marty. Ta identyfikacja ma jakieś historyczne uzasadnienie, ale najbardziej – ideowe. Ona nie mogła odejść od Jezusa, mówiąc sobie: „Więcej nie będę grzeszyła” – i na tym sprawę skończyć. Takie życie ma krótkie nogi. Ona zadała sobie trudu, aby Go odnaleźć, gdy był na uczcie u faryzeusza. Ona zaprosiła Go do swego domu rodzinnego w Betanii. A potem poszła za Nim wraz z apostołami i uczniami. Dołączyła do grupy kobiet, które towarzyszyły Jezusowi, żeby się dosłuchać, żeby znaleźć uzasadnienie, argumentację dla nowego życia.