Biblioteka


3. Rzeczywistość 


Rzeczywistość okazała się inna.
Pierwsza zapowiedź innego:
zgubienie Jezusa. To nie było z Jej
winy. Wyraźnie powiedziała: „Synu,
cóżeś nam tak uczynił? Oto
ojciec Twój i ja żałośnie
szukaliśmy Ciebie”. Usłyszała
obcą odpowiedź: „Czy nie
wiecie, że w sprawach Ojca mego
potrzeba, abym był?” Nie
spodziewała się takiej


odpowiedzi. Ewangelista napisze
później: „A oni nie
zrozumieli słowa, które do nich
mówił”. Ujrzeli jakiś


mur między Synem a nimi. On ma inny
świat, do którego nawet nie docierają.