Biblioteka


6. nie przyszedł 


Ale Jezus nie przyszedł. Wtedy Ona
wybrała się do Niego. Wraz z
kilkoma ludźmi z rodziny.


Był w jakimś domu i prowadził
dysputę z faryzeuszami.
Zawiadomiono Go, że Matka Jego
czeka wraz z kuzynami przed domem.


Ale Jezus nie wyszedł do nich.
Oświadczył: „Któż jest moją
matką i którzy są moimi
braćmi?” I wskazując na swoich
uczniów, powiedział: „Oto moja
matka i moi bracia. Bo kto pełni


wolę Ojca mojego, który jest
w niebie, ten mi jest
bratem,
siostrą
i matką”.