Biblioteka


20. Nauczyć dziecko Nauczyć dziecko. Nauczyć czytać, pisać.
Wprowadzać w świat
ludzkiej wiedzy,
zaciekawić je,
rozbudzić
intelektualnie,
stawiać pytania,
szukać odpowiedzi. Nauczyć
wyobrażać sobie,
myśleć,
rozumować,
porządkować wiedzę.


Nauczyć dziecko, wychować dziecko do
życia w społeczności. Żeby umiało
witać się i żegnać, zachować się w
domu, na ulicy, w sklepie, w szkole,
kontaktować się ze starszymi,


rówieśnikami, młodszymi. Nie tylko
sprawnie, wygodnie dla siebie, ale w
trosce o drugiego.


Wdrożyć je w to, co się nazywa
uczciwością, prawością, niekłamaniem,
posłuszeństwem wobec rodziców,
szacunkiem wobec wychowawców, wobec starszych.