Biblioteka


22. Wychować człowieka Wychować człowieka. Żeby umiał
pracować, zarabiać na siebie,
zbudować swój dom,
założyć rodzinę,
utrzymać ją, żeby umiał
iść, według swoich
możliwości, po
szczeblach kariery.


Wychować człowieka tak, żeby, gdy
przyjdzie taki czas,
umiał tamto wszystko oddać – i
spokój,
i karierę,
i dostatek –
za godność osobistą,
za najwyższe swoje ideały.