Biblioteka


25. zamodloną Co ty myślisz, patrząc
na Nią zamodloną
w czasie Zwiastowania,
trzymającą Dziecko na rękach,
stojącą na Golgocie,
obejmującą Jego ciało zdjęte
z krzyża?


Czego się od Niej
spodziewasz, na co
czekasz?


Ty – w wieku lat
osiemnastu,
trzydziestu,
pięćdziesięciu,
siedemdziesięciu.