Biblioteka


34. być dzieckiem Przestaje się być dzieckiem, kiedy nie
szanuje się swoich rodziców. Są tacy, którzy


przestają być dziećmi bardzo wcześnie. Są
kukułcze monstra. Ci traktują
rodziców jako tych, którzy
dostarczają im pieniędzy i
załatwiają wszystkie ich
sprawy. Są


kukułcze monstra, które w miarę
upływu lat coraz
bardziej
rozgnieżdżają się i wypychają swoich
rodziców z ich
domu.


Być dzieckiem niezależnie od tego,
ile się ma lat.
Niezależnie od tego,
ile rodzice mają lat. Niezależnie od tego
czy żyją, czy już nie.
Być człowiekiem.