Biblioteka


35. Bądź nam Matką Bądź nam Matką.
Uczyń z nas swoje dzieci.
Pomóż nam, abyśmy umieli
zgodzić się na swój los, tak jak Ty w


chwili Zwiastowania;
znosić biedę, jak Ty, gdyś


rodziła w stajni;
przyjmować upokorzenia, jak Ty, gdyś


musiała uciekać do Egiptu;
szukać Jezusa, jak Ty w


świątyni jerozolimskiej;
prosić Go, jak Ty w


Kanie Galilejskiej;
cierpieć jak Ty, gdyś


stała pod krzyżem umierającego Syna;
modlić się, tak jak Ty w


wieczerniku, czekając na Zesłanie Ducha Świętego.
Prosimy Cię,
uczyń z nas swoje dzieci.
Bądź nam Matką.