Biblioteka


42. nauczycielom Dzięki niech będą naszym
nauczycielom
za ich pracę. Za ich
przygotowywanie się do lekcji. Za ich
staranne prowadzenie zajęć. Za poprawianie
zeszytów, prac domowych, wypracowań szkolnych. Za ich
odpytywanie dzieci i sprawiedliwe oceny. Za
lekcje wychowawcze, rozmowy z dziećmi,
spotkania z ich rodzicami, za opiekę nad
trudnymi, upośledzonymi, zapóźnionymi w


rozwoju. Dzięki nauczycielom za to, że
uczą prawdy, sprawiedliwości, wolności,
pokoju, miłości człowieka, miłości
ojczyzny, miłości świata.
Dzięki, jeżeli tak czynią.


Ze wszystkich zawodów ten jest
najważniejszy. Ze wszystkich powołań, powołanie
najpiękniejsze. Bo po rodzicach – właśnie oni
kształtują człowieka przyszłości. I taki będzie
nasz naród, jakich mamy
rodziców, ale i jakich mamy
nauczycieli.