Biblioteka


czwartek 20 V

CZWARTEK


Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 22
Paweł wołał przed Sanhedrynem: „Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”.


Ewangelia:                                                                              J 17
Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się: „I chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my jedno stanowimy. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś”.


Rozważanie:
My potrafimy zrobić instytucję nawet z miłości. Przylepić sobie obleśny uśmiech, pozdrowić miłym słowem – a w duszy nieść pogardę. Potrafimy spełniać obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej, który sami sobie nałożyliśmy – a potem do niej się tak przyzwyczaić, że, praktycznie biorąc, być na niej nieobecnymi.