Biblioteka


środa 26 V

ŚRODA


Syracydes:                                                                         Syr 36
Panie, daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami. Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie. Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług.


Piotr:                                                                                   1 P 1
Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.


Ewangelia:                                                                         Mk 10
Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie”.


Rozważanie:
Jest wciąż dobrze dotąd, gdy człowiek wie, że robi źle i zło nazywa złem. To gdyby nawet był złodziejem, ale oceniał swoje złodziejstwo jako zło, jeszcze nie jest tragedia. Nawet gdyby był zbrodniarzem i siebie uważał za zbrodniarza.
Ale najgorzej jest wtedy, gdy popełnia zbrodnię i uważa, że wszystko jest w porządku. Gdy kradnie i uważa, że wszystko jest w porządku.
Najgorzej, gdy człowiek zatraci poczucie moralności.


Poezja:
Jak mogłem się dopuścić nieludzkiego czynu,
Wypędzając Cię, Ojcze mój, z serca, jak wroga?
„Choć wszechwiedzący, tego sam nie wiem, mój synu,
Wszystko jest w mocy Boga, prócz bojaźni Boga.”
                                                             L. Staff, Syn marnotrawny