Biblioteka


sobota 21 VIII

SOBOTA


Rut:                                                                                                  Rt 2
„Oznajmiono mi, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża: opuściłaś swego ojca i matkę swoją, i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś”.


Ezechiel:                                                                                         Ez 43
I oto chwała Boga przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód. A ziemia jaśniała od Jego chwały.


Ewangelia:                                                                                      Mt 23
„Nie pozwalajcie się nazywać «rabbi», albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”.


Rozważanie:
Święty to człowiek kongenialny z Bogiem. To jest możliwe, bo jesteśmy synami Boga. On nas stworzył i stwarza. A my powinniśmy wraz z Nim siebie tworzyć. Ale właśnie, tworzyć na kształt rzeczywistości Bożej.