Biblioteka


21. NIEDZIELA ZWYKŁA

21. NIEDZIELA ZWYKŁA


Izajasz:                                                                                     Iz 66
To mówi Pan: Ja znam ich czyny i zamysły.


Psalm:                                                                                       Ps 117
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.


Paweł:                                                                                       Hbr 12
Nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.


Ewangelia:                                                                                Łk 13
„Zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam!», lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się nieprawości!»”.


Rozważanie:
Trzeba przychodzić do kościoła również na to, aby nabrać pokoju, miłości, radości. Ażeby ucichł w nas hałas. Żeby złość nasza zamieniła się w miłość, garść trawy, którą przynosimy – w chleb, uśmiech głupkowaty – w prawdziwą serdeczność.


Poezja:
Pokaż się z daleka,
Choćby z najdalszego,
(Choćby – o sto kroków…) –
Jakoś się dowlokę,
Widmo i kaleka,
Do witania Twego!
                       J. Tuwim, Pokaż się z daleka