Biblioteka


wtorek 24 VIII

WTOREK


Paweł:                                                                                           1 Tes 2
Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością.


Paweł:                                                                                           2 Tes 2
Prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć, jakoby już nastawał dzień Pański.


Ewangelia:                                                                                   Mt 23
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości”.


Rozważanie:
Daj nam pokój, byśmy mieli co rozdawać. Daj nam miłość, byśmy mieli czym obdzielać. Daj nam radość, byśmy mieli jej w nadmiarze. Dotknij nas, który jesteś Pokojem, Miłością, Radością.


Poezja:
Dale wy bezbrzeżne!
Dale niedosiężne!
Krzyczeć będę z trwogi,
Modlić się śród drogi,
Konać – a dopełznę!
                        J. Tuwim, Pokaż się z daleka