Biblioteka


czwartek 26 VIII

CZWARTEK


Paweł:                                                                                     1 Tes 3
Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy przy Panu stoicie. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć. Za radość, jaką mamy z powodu was.


Paweł:                                                                                     1 Kor 1
On będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu.


Ewangelia:                                                                              Mt 24
„Któż jest sługą wiernym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności”.


Rozważanie:
Zalicz mnie do swoich robotników. Mnie, człowieka zwyczajnego. Abym nie był gadaczem ani urzędnikiem, ale świadkiem.


Poezja:
Blisko już, bliziutko,
Zaraz koniec męce:
Już Madonna Polna
Wyciągnęła ręce.
                      J. Tuwim, Pokaż się z daleka