Biblioteka


piątek 27 VIII

PIĄTEK


Paweł:                                                                                      1 Tes 4
Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.


Paweł:                                                                                      1 Kor 1
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan.


Ewangelia:                                                                               Mt 25
„Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały oliwę w naczyniach”.


Rozważanie:
Nie powinno być tak, że jeżeli audycja radiowa katolicka, to na pewno nudna. A jeżeli spektakl telewizyjny, to na pewno nieprofesjonalny – amatorska prowizorka. Nie może być tak, że dla nas, katolików, stosuje się taryfę ulgową – bo my do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni, wobec tego nie musimy traktować poważnie swoich obowiązków ziemskich.