Biblioteka


środa 1 IX

ŚRODA


Paweł:                                                                                           Kol 1
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!


Paweł:                                                                                           1 Kor 3
Skoro jeden mówi: „Ja jestem Pawła”, a drugi: „Ja jestem Apollosa”, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście.


Ewangelia:                                                                                    Łk 4
Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany.


Rozważanie:
Każde miasto ma swój charakter. Ma swoją naturę, oblicze, zapach. Każde miasto jest zbudowane przez poprzednie pokolenia. One wyraziły się w tych obiektach architektonicznych. I na tej zasadzie mają wpływ na tych, którzy aktualnie w nich mieszkają. Innymi słowy, ludzie budują miasta, ale również miasta budują ludzi. Ludzie budują kościoły, pałace, ratusze, teatry, zwyczajne ulice. I z kolei kościoły, pałace, ratusze, zwyczajne ulice budują ludzi, którzy w nich mieszkają.