Biblioteka


czwartek 2 IX

CZWARTEK


Paweł:                                                                                        Kol 1
Nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli.


Paweł:                                                                                        1 Kor 3
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.


Ewangelia:                                                                                 Łk 5
Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.


Rozważanie:
Każdy naród ma swój charakter, swój styl, który się ukazuje w jego kulturze. Ogromny wpływ wywierają na naród wielkie osobowości. Tak w polityce, jak w literaturze, sztuce, w ekonomii – w każdej dziedzinie narodowego życia. Osobowości te reprezentują to, co w kulturze narodu najwartościowsze, a zarazem pogłębiają te wartości. Naród trwa w kręgu ich myśli, horyzontów, wizji, koncepcji. Na tym gruncie pojawią się znowu nowe indywidualności. I tak naród rośnie do wymagań sytuacji, które przed nim się otwierają.