Biblioteka


sobota 4 IX

SOBOTA


Paweł:                                                                                    Kol 1
Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni.


Paweł:                                                                                    1 Kor 4
Wydaje się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich. Jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom; my głupi dla Chrystusa.


Ewangelia:                                                                             Łk 6
„Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie”.


Rozważanie:
Z dzieckiem trzeba rozmawiać. Słuchać, odpowiadać. Brać poważnie pytania dziecka i odpowiadać poważnie na kwestie, które stawia, o które się dopytuje. I nie wykręcać się, że ono i tak nic z tego nie rozumie, że mu przeleci koło ucha. Bo to najbardziej żyzna ziemia, na którą gdy padnie dobre ziarno – przynosi owoc.