Biblioteka


23. NIEDZIELA ZWYKŁA

23. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Mądrości:                                                                       Mdr 9
Ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.


Psalm:                                                                                         Ps 90
Obracasz w proch człowieka
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.


Paweł:                                                                                          Flm 9
Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego.


Ewangelia:                                                                                   Łk 14
„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”.


Rozważanie:
W Arce w Nowej Hucie wisi Chrystus. Jeszcze przybity do krzyża, a już zmartwychwstały. Jeszcze przybity do krzyża, a już w niebo wstępujący. W Arce, która ma nas ocalić, tak jak Noego – od głupoty, od zła, od śmierci.


Poezja:
Łodzi z koralu,
Serc Przewoźniczko
Ponad głębiną,
Kładko cedrowa
W nas przerzucona –
Przenieś mą miłość.
                      
J. Liebert, Litania do Marii Panny