Biblioteka


poniedziałek 6 IX

PONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                           Kol 1
Teraz się raduję w cierpieniach za was. I ze swej strony, w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa. Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.


Paweł:                                                                                           1 Kor 3
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście stali się nowym ciastem.


Ewangelia:                                                                                    Łk 6
Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia.


Rozważanie:
Można wyprosić uzdrowienie z choroby – i raz, i drugi, i trzeci. Ale przecież nie bez końca. Przecież człowiek wreszcie musi umrzeć. Ale prosimy. I raz, i drugi, i trzeci. Choć wiemy, że kiedyś człowiek musi umrzeć.       


Poezja:
Granico prosta,
Którą Bóg serca
Nasze przemierzył –
Włącz ziemie żyzne
Do ciała mego,
Co puste leży.
                   J. Liebert, Litania do Marii Panny