Biblioteka


czwartek 9 IX

CZWARTEK


Paweł:                                                                                            Kol 3
Na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.


Paweł:                                                                                            1 Kor 8
Jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.


Ewangelia:                                                                                     Łk 6
„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”.


Rozważanie:
Trzeba rozmawiać. Zapraszać ludzi do siebie na porozmawianie. Zachodzić do ludzi na porozmawianie. Trzeba się uczyć rozmawiać. Tym bardziej, że nas oduczano rozmowy. Był czas, kiedy ludzie bali się rozmawiać – w strachu, że treść rozmowy pójdzie dalej, aż natrafi na kogoś, kto doniesie. Wtedy najlepiej było kupić pięć butelek piwa i opowiadać o pogodzie.