Biblioteka


piątek 10 IX

PIĄTEK


Paweł:                                                                                         1 Tm 1
Nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.


Paweł:                                                                                         1 Kor 9
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.


Ewangelia:                                                                                  Łk 6
„Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.


Rozważanie:
W nas zakodowany jest strach. Strach przed powiedzeniem prawdy. Przed powiedzeniem tego, co się myśli. Lepiej opowiadać o tym, co mówiono w telewizorze, co pisano w gazecie, co nadano w radiu. Wtedy jest spadochron: „To nie ja powiedziałem, ja jestem w porządku, ja tylko cytowałem”. W nas tkwi cenzor wewnętrzny, który trzyma nas na uwięzi.