Biblioteka


24. NIEDZIELA ZWYKŁA

24. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Wyjścia:                                                                       Wj 32
Gdy Mojżesz przebywał na Górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój. Odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca, ulany z metalu.


Psalm:                                                                                       Ps 51
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.


Paweł:                                                                                       1 Tm 1
Dostąpiłem miłosierdzia, ponieważ działałem w nieświadomości, w niewierze.


Ewangelia:                                                                                Łk 15
„Powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.


Rozważanie:
Nawrócić się, to odzyskać pierwotną prostotę. Znowu pokochać świat, ciszę, pokój, jasność wiosny, ciepło lata, brązową jesień, biel zimy, przestrzeń powietrza, ogrom nieba, szum morza. Wtedy to, co niemożliwe, staje się możliwe; to co nieprawdopodobne, staje się faktem; to co niepojęte, staje się realne.


Poezja:
Uciekałem przed Tobą w popłochu,
Chciałem zmylić, oszukać Ciebie –
Lecz co dnia kolana uparte
Zostawiały ślady na niebie.
                                        J. Liebert, Jeździec