Biblioteka


piątek 17 IX

PIATEK


Paweł:                                                                                           1 Tm 6
Jeżeli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki.


Paweł:                                                                                           1 Kor 15
Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.


Ewangelia:                                                                                    Łk 8
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.


Rozważanie:
Rozmawiać. Przychodzić do ludzi na rozmowę. Zapraszać ludzi na rozmowę. Dbać o poziom rozmowy. Pozostaje jeszcze najważniejsza kwestia: Powiedz mi, o czym rozmawiasz, a powiem ci, kim jesteś.