Biblioteka


wtorek 21 IX

WTOREK


Ezdrasz:                                                                                   Ezd 6
Wysiedleńcy obchodzili Paschę. Wszyscy byli teraz czyści.


Księga Przysłów:                                                                    Prz 21
Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich śpieszących się – biedę. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany – szukanie śmierci.


Ewangelia:                                                                               Łk 8
Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.


Rozważanie:
Czy się Jezus nie pomylił, gdy wskazał na uczniów swoich, mówiąc: „Kto pełni wolę Ojca mego, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”? Przecież się Go wyparli. Przecież pouciekali. A jeden Go sprzedał za 30 srebrników.
To prawda. Ale to wszystko było potem. Teraz jeszcze są wierni. Teraz pełnią wolę Ojca, który jest w niebiesiech. Teraz są zachwyceni, szczęśliwi, przysięgają wierność i miłość. I to jest ważne. A co będzie w przyszłości, tego jeszcze nie wiedzą.


Poezja:
Daj kardynałom natchnienia i hartu,
ażeby nowy papież mocniej jeszcze
ścisnął ster świata, co świta w boleści
na zgubę czartu.
                    K.I. Gałczyński, Modlitwa za pomyślny wybór papieża