Biblioteka


czwartek 23 IX

CZWARTEK


Aggeusz:                                                                                 Ag 1
Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza.


Kohelet:                                                                                   Koh 1
Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie?


Ewangelia:                                                                               Łk 9
Niektórzy mówili, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.


Rozważanie:
W którymś miejscu powie Mateusz: „A Jezus mówił przez przypowieści, a bez przypowieści nie nauczał”. Mateusz oświadcza, że Jezus używa w nauczaniu mowy poetyckiej. Nie na to, żeby opisać Pana Boga, ale żeby Go przekazać. Nie mówił językiem informacyjnym, ale literackim.


Poezja:
O to, Królowo, schodząc w serca głębię,
błagam, słuchając, co mówi duch Boży:
nowe papiestwo jak dąb się rozłoży
przy polskim dębie.
             K.I. Gałczyński, Modlitwa za pomyślny wybór papieża