Biblioteka


piątek 24 IX

PIĄTEK


Aggeusz:                                                                                   Ag 1
Duch mój stale przebywa wśród was. Nie lękajcie się!


Kohelet:                                                                                     Koh 3
Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata.


Ewangelia:                                                                                 Łk 9
Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć.


Rozważanie:
„Uczniowie przyszli do Jezusa i prosili Go, mówiąc: „«Wytłumacz nam tę przypowieść»”.
Nieporozumienie polega na tym, że przypowieści w zasadzie się nie tłumaczy. Można, ale jest to skazane na niepowodzenie. Przypowieść jest, bo jest. Tak jak obraz: wisi – bo wisi. Odbierzesz go, na ile cię stać, na ile potrafisz.