Biblioteka


sobota 2 X

SOBOTA


Baruch:                                                                                    Ba 4
Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu wiekuistym.


Hiob:                                                                                         Hi 42
Dotąd Cię znałem ze słuchu. Obecnie ujrzałem Cię. Stąd się we łzach rozpływam, pokutuję w prochu i popiele.


Ewangelia:                                                                               Łk 10
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.


Rozważanie:
Bądź ziemią. Która każdą zgniliznę, każdy gnój, wszelakie odpady, śmieci, truciznę wcześniej czy później przerobi, przetrawi w ziemię żyzną.