Biblioteka


wtorek 5 X

WTOREK


Jonasz:                                                                                       Jon 3
Począł Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”.


Paweł:                                                                                         Ga 1
W żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.


Ewangelia:                                                                                  Łk 10
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria.


Rozważanie:
Pismo Święte nie jest tekstem historycznym – choć nie znaczy, że nie przynosi wiadomości historycznych. Ale są one elementem dodatkowym, służebnym dla celów religijnych. Nawet można powiedzieć, że Stary i Nowy Testament są niezgłębioną kopalnią informacji historycznych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych. Ale to nie jest istotny cel Pisma Świętego.