Biblioteka


czwartek 7 X

CZWARTEK


Malachiasz:                                                                                   Ml 3
Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów. A będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu potrzebny.


Paweł:                                                                                            Ga 3
Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?


Ewangelia:                                                                                     Łk 11
„Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje”.


Rozważanie:
Bóg w twoim życiu to twoja prawość, uczciwość, pracowitość, twórczość, twoja praca codzienna w domu, twoja praca zawodowa, twoje staranie, aby żyć intensywnie, twoje dobre kontakty z ludźmi – to najważniejsze formy identyfikacji z Bogiem. To jest twoje złączenie z Nim jak dziecko z matką. Bo żyjesz Jego życiem, tak jak dziecko życiem matki.