Biblioteka


sobota 9 X
 
SOBOTA


Joel:                                                                                               Jl 4
Stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie napełnią się wodą.


Paweł:                                                                                            Ga 3
Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy.


Ewangelia:                                                                                     Łk 11
„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.


Rozważanie:
Kiedy przyjdą czasy, gdy będzie wystarczało zamknąć drzwi na klamkę. Kiedy nie trzeba będzie wyciągać kluczyka ze stacyjki samochodu. Bo nikt nie ośmieli się podnieść ręki na cudzą własność. Kiedy przyjdą takie czasy, że nikt nie będzie się musiał bać, że ktoś go oszuka, skrzywdzi, naciągnie. Na tej prostej zasadzie, z prostego powodu, że to jest poniżej mojej godności. I na tej zasadzie będzie oparte całe życie. Że to jest poniżej godności – źle pracować, tracić czas, być człowiekiem nieuczciwym.