Biblioteka


czwartek 14 X

CZWARTEK


Paweł:                                                                                              Rz 3
Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie.


Paweł:                                                                                              Ef 1
W Nim wybrał nas przed założeniem świata, z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów.


Ewangelia:                                                                                       Łk 11
„Powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą”.


Rozważanie:
Bądź ostrożny. Bądź wyczulony. Nie daj się wziąć na plewy jak głupi wróbel. Szukaj ziarna. Rozglądaj się, rozmawiaj, pytaj, szukaj, przyglądaj się. Abyś wybrał trafnie, nie pomylił się, nie żałował potem – żeś bez zastanowienia, żeś zbyt pochopnie.