Biblioteka


piątek 15 X

PIĄIEK


Paweł:                                                                                            Rz 4
Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu.


Paweł:                                                                                            Ef 1
W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym.


Ewangelia:                                                                                    Łk 12
„Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”.


Rozważanie:
Wyrywaj się do wolności. Wychowuj siebie w wolności. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Ty musisz to sam uczynić. Ty musisz sam stać się wolnym człowiekiem – w tym co myślisz, w tym co mówisz, w tym co działasz. Tylko pamiętaj, w wolności – to nie znaczy na wariackich papierach, to nie znaczy na żywioł czy nawet na szaleństwo. To muszą być ostrożne, wyważone kroki, wnikliwe rozglądanie się, szerokie rozpytywanie się, dogłębne poszukiwanie ocen.