Biblioteka


sobota 16 X

SOBOTA


Paweł:                                                                                       Rz 4
Dziedzictwo zależy od wiary. Bo było z łaski.


Paweł:                                                                                       Ef 1
Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.


Ewangelia:                                                                               Łk 12
„Kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych”.


Rozważanie:
Jerzy Kossak – podobnie jak Juliusz i Wojciech – malował sceny batalistyczne. Kiedyś namalował niewielki obraz: ułan i dziewczyna przy studni, obok stojący koń. To się bardzo spodobało. Wobec tego namalował drugi, trzeci, dziesiąty raz. Wreszcie już wszyscy się z tego śmiali: „Specjalista od dziewczyny i ułana”. A przecież pierwszy obraz to było odkrycie.
To każdemu z nas grozi – że będzie malował wciąż tego samego ułana z dziewczyną.