Biblioteka


wtorek 19 X

WTOREK


Paweł:                                                                                           Rz 5
O ileż obficiej spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży udzielony przez Jezusa Chrystusa.


Paweł:                                                                                           Ef 2
On jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogości.


Ewangelia:                                                                                   Łk 12
„Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”.


Rozważanie:
Gdy pada słowo „praca”, myślimy wyłącznie o pracy zawodowej, a pomija się pracę domową – pracę matki, ojca, dzieci, wszystkich członków rodziny. A przecież to też praca. I odpowiedzialność. I uczciwość – albo nieuczciwość. I bylejakość – albo staranność. I solidność – albo „po łebkach”. Wzajemna życzliwość – albo intrygi.


Poezja:
I nikt bez zmazy. Czarne czasu koła
jedne w drugie wplecione, czyn pociąga czyn.
I noc. A z nocy tej jak gdyby nikt nie wołał
nawet o łaskę, odpuszczenie win.
                                         K.K. Baczyński, Modlitwa II