Biblioteka


30. NIEDZIELA ZWYKŁA

30. NIEDZIELA ZWYKŁA


Syracydes:                                                                                Syr 35
Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy.


Psalm:                                                                                        Ps 34
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.


Paweł:                                                                                        2 Tm 4
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.


Ewangelia:                                                                                Łk 18
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, drugi celnik”.


Rozważanie:
Modlitwa jest często określana jako rozmowa z Panem Bogiem. Ale modlitwa to przede wszystkim zjednoczenie się z Bogiem. Z Bogiem, który jest Miłością, Światłem, Pokojem, Ciszą.


Poezja:
Uspokój serca zegarów,
zmęczone są –
żarówkom przygaś powieki, za długo patrzą na nas,
tramwajom pozwól odpocząć,
niech nie drepcą wciąż,
i domom zabroń się wspinać
w miastach obłych jak w dzbanach.
                                              T. Gajcy, Modlitwa za rzeczy