Biblioteka


środa 27 X

ŚRODA


Paweł:                                                                                        Rz 8
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.


Paweł:                                                                                        Ef 6
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci.


Ewangelia:                                                                                 Łk 13
„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie będą mogli”.


Rozważanie:
Trzeba starać się, aby dzieci nasze wiedziały, co to znaczy być Polakiem. Aby nasza młodzież wiedziała, co to znaczy być Polakiem. Aby wszyscy pracownicy – fizyczni czy umysłowi, właściciele i zatrudnieni w ich zakładach – wiedzieli, co to znaczy być Polakiem.


Poezja:
Za wszystkie rzeczy smutne,
za wszystkie serca maszyn
prosimy Cię, Panie.
                           T. Gajcy, Modlitwa za rzeczy