Biblioteka


piątek 29 X

PIATEK


Paweł:                                                                                           Rz 9
Prawdę mówię, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie, że w sercu moim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.


Paweł:                                                                                           Flp 1
Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu oceny tego, co lepsze. Abyście byli czyści i bez zarzutu.


Ewangelia:                                                                                    Łk 14
Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?”


Rozważanie:
Przez wieki ściągali do nas z całego świata. Byliśmy państwem, w którym mieszkało ich najwięcej. Gdy wybuchło prześladowanie Żydów w hitlerowskich Niemczech, uciekali do Polski. Byliśmy ostoją pokoju i zgody, stwarzaliśmy im możliwości do życia. Tu pracowali – jako rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy, lekarze, adwokaci. I oni sami traktowali nasz kraj jak drugą ziemię obiecaną.