Biblioteka


sobota 30 X

SOBOTA


Paweł:                                                                                           Rz 11
Jeżeli ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości.


Paweł:                                                                                           Flp 1
Pragnę odejść i być z Chrystusem. Bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne. Dla waszego postępu i radości w wierze.


Ewangelia:                                                                                    Łk 14
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.


Rozważanie:
Skarży się dziecko: „Ja nie widziałem, żeby się moja mama przytuliła kiedyś do mojego ojca. Nie widziałem, żeby mój ojciec pocałował moją mamę”.