Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 1 XI
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
(1 listopada)


Apokalipsa:                                                                                   Ap 7
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków.


Psalm:                                                                                            Ps 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.


Jan:                                                                                                1 J 3
Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni.


Ewangelia:                                                                                    Mt 5
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.


Rozważanie:
I ty jesteś choć trochę błogosławiony. Bo choć trochę jesteś ubogi w duchu. Choć trochę smuci cię zło. Choć trochę jesteś cichy. Choć trochę łakniesz i pragniesz sprawiedliwości. Choć trochę jesteś miłosierny. Choć trochę jesteś czystego serca. Choć trochę wprowadzasz pokój. Choć trochę cierpisz prześladowanie dla sprawiedliwości. Choć trochę jesteś tym, któremu ludzie urągają. Dlatego i ty jesteś choć trochę błogosławiony.


Poezja:
Nadmiarem bólu zacięte wargi
     Rozwiąż, Panie!
Usta, co miecą klątwy i skargi,
     Ucisz, Panie!
Łaknących manny anielskiej cudu
     Nakarm, Panie!
Trawionych żrącą gorączką trudu
     Ochłódź, Panie!
Duchom, co w walce słabną i mdleją,
     Ulżyj, Panie!
Tym, co pukają, silni nadzieją,
     Otwórz, Panie!
Którym duch krzepki rwie się do boju,
     Moc daj, Panie!
A którym trzeba tylko spokoju –
     Odpoczywanie!
                                           W. Gomulicki, Modlitwa