Biblioteka


czwartek 11 XI

CZWARTEK


Księga Mądrości:                                                                            Mdr 7
Mądrość jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.


Paweł:                                                                                               Flm 7
Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości. Że mianowicie serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.


Ewangelia:                                                                                       Łk 17
„Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie”.


Rozważanie:
Daj nam mądrość. Bo jeszcze chwila, a ktoś powie: „Z tego wynika, że niepotrzebna jest wiara, niepotrzebny jest chrzest. Że niepotrzebny jest Jezus Chrystus. Niepotrzebna niedziela, pacierz, wszelaka modlitwa. Wystarczy tylko miłość Boga i bliźniego”.
Tak, ale na to, żeby naprawdę kochać Boga i bliźniego, bardzo potrzebujemy Jezusa i Jego nauki.


Poezja:
Tak smutno psy porzucać. Tak zapomnieć trudno
wodę w stawie mierzoną złocistą sekundą
las z dzięciołem
kukułkę uczącą w gęstwinie
jak śmiesznie jest powtarzać tylko własne imię
                                           J. Twardowski, Pożegnanie wiejskiej parafii