Biblioteka


czwartek 18 XI

CZWARTEK


Księga Machabejska:                                                                1 Mch 2
Niech Bóg nas broni od przekroczenia Prawa i jego nakazów.


Apokalipsa:                                                                                 Ap 5
I ujrzałem anioła obwieszczającego: „Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?” A nie mógł nikt na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi.


Ewangelia:                                                                                   Łk 19
„Przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, powalą na ziemię i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu. Za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.


Rozważanie:
Co to znaczy być Polakiem? To nieść w sobie mądrość i godność – wielkość człowieczą, którą wygrał Chopin, wyśpiewał Moniuszko, wypisał Norwid, wymalował Wyczółkowski. Jakiekolwiek jeszcze nazwisko trzeba by było tutaj dodać, to już wiemy, o co chodzi.