Biblioteka


sobota 20 XI

SOBOTA


Księga Machabejska:                                                               1 Mch 6
Przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się.


Apokalipsa:                                                                                Ap 11
Mnie, Janowi, powiedziano: „Oto dwaj moi Świadkowie. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi”.


Ewangelia:                                                                                  Łk 20
„A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku. Gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba»”.


Rozważanie:
Tak lubimy nazywać się rozmaitymi tytułami. Magister, doktor, profesor, kierownik, dyrektor. A właściwie powinno wystarczyć nazwisko – nazywam się tak. Jak nazywał się mój ojciec, mój dziad. I to wystarczy. Jeżeli nie wystarczy, jeżeli muszę dodać jakiś tytuł, żeby zasłużyć na szacunek, jeżeli w ten sposób muszę budować swoją godność – to źle ze mną.